فعال سازی اکانت

این فرم ویژه خریدارانی میباشد که کالا را مستقیما از فروشگاه تهیه کرده باشند.

فعال سازی اکانت

نام نام خانوادگی(ضروری)
شهر / شهرستان(ضروری)
سیستم عامل گوشی همراه(ضروری)

گارانتی محصول:(ضروری)
پشتیبانی و اکانت محصول:(ضروری)